מחקר בתי חולים בארה"ב: ניתן היה למנוע מותם של יותר מ 100,000 חולים

המחקר השנתי מציג את 100 בתי החולים הטובים ביותר (אפריל 2010)

חברת תומסון רויטרס פרסמה את תוצאות המחקר השנתי אודות בתי החולים הטובים ביותר בארה"ב. הדו"ח הוא אובייקטיבי, ואין אפשרות לבית חולים כלשהי להציג את מועמדותו למחקר זה. מאה בתי חולים נבחרו כטובים ביותר מתוך 3,000 בתי חולים הפועלים בארה"ב. חברת המחקר קובעת במסגרת הדו"ח כי אם כל בתי החולים בארה"ב היו פועלים על פי דפוסי הפעולה של מאה המובילים, ניתן היה למנוע את מותם של כ 116,000 חולים, וניתן היה למנוע סיבוכים שחלו בתקופת האשפוז אצל 197,000 חולים. כמו כן ניתן היה לחסוך סכום של 462 דולר מכל אשפוז של חולה.


פרשנות העורך: מחקרים כאלה המתבצעים גם בבריטניה מייצרים סמן ימני עבור בתי החולים אחרים, והופכים את אלה שנמצאים ברשימת 100 הטובים ביותר, למבוקשים על ידי חולים. בישראל, אין דירוג של בתי חולים, כמו גם נתונים קריטיים אחרים, ועל כן טיבם של בתי החולים ורמתם נקבעים בעיקר על פי שמועות, בחלקן נכונות ובחלקן לא. הנתונים העיקריים, כמו תמותה, זיהומים וסיבוכים, הם בבחינת סוד כמוס בישראל.powered by: mipotech