בארה"ב החלו לפעול וועדות קרואות לבתי ספר כושלים

פיתרון למיקומה העלוב של ישראל בדירוג הבינלאומי ? (מרץ 2011)

גישה חדשה לבתי ספר כושלים מתבצעת עתה בהצלחה על ידי ארגון הקרוי charter school network בשיתוף עם מחלקת החינוך של העיר ניו יורק ואיגוד המורים. הקונספט שיצר כבר מהפך חיובי באחד מבתי הספר הקשים בלוס אנג'לס מזכיר את הוועדות הקרואות בישראל, המחליפות ראש עיר ומנכ"ל כושלים, ומנהלות את העיירה או המועצה המקומית לתקופת זמן קצוב כדי להחזירן למסלול צמיחה. כך גם על פי גישה זו מחליפים את מנהל בית הספר הכושל וכמחצית מהמורים, אך מאפשרים את המשך קיומו של בית הספר עבור התלמידים. המורים שהוצאו מבית הספר יכולים להמשיך ולעבוד כמורים מחליפים במקומות אחרים כשהם זכאים למשכורת מלאה. עקב כך הם מסכימים להליך, מאחר שאם בית הספר היה נסגר, לא היו יכולים לקבל את תמיכתו של איגוד המורים. סטיב בר, המייסד של charter school network אומר כי הדעה לפיה יש ילדים שאינם מסוגלים ללמוד היא שגויה ופסולה, וכי כאשר מעניקים להם את ההזדמנות הנכונה, כולם יהיו כשירים ללמוד במכללה.


פרשנות העורך: האופציה לסגור בית ספר בגלל כשלון ניהול והוראה עומדת בבסיס שיתוף הפעולה של ארגון המורים הרואה בהמשך התעסוקה של המורים המוצאים מבית הספר את הערך העיקרי. הרעיון של 'וועדה קרואה' לבית ספר, שאמורה לשפר את הישגי התלמידים ראוי ללימוד על ידי מערכת החינוך בישראל, ועשוי לשפר פלאות את ההישגים הנמוכים של תלמידי ישראל בזירה הבינלאומית.powered by: mipotech