חברת ענק אמריקנית תתקין רעפים סולאריים בבתים צמודי קרקע

סובסידיות פדראליות יסייעו לצמצם משמעותית מחירי החשמל (מרץ 2011)

חברת דאו כמיקל עומדת לצאת בקמפיין שיווקי עם טכנולוגיית הרעפים הסולאריים שניתן להתקין אותם על גגות בתים, במקום הרעפים המקובלים, ולייצר חשמל שמקורו בקרני השמש. הרעפים הסולאריים שפותחו על ידי חברת Global Solar Energy  מסוגלים לייצר בבית צמוד קרקע טיפוסי כמחצית מתצרוכת החשמל שלו, כאשר בעלי הבתים בארה"ב יכולים לקבל סובסידיה פדראלית במתכונת של החזרי מס הכנסה, וזאת נוסף להחזרי מס ייחודיים של המדינות הרלבנטיות בארה"ב. עלות ההתקנה הממוצעת היא כ 6,000 דולר, כאשר התכנית העסקית של חברת הענק דאו כמיקל, היא מכירות בהיקף של מיליארד דולר, בתוך ארבע שנים.


פרשנות העורך: חדירה משמעותית של אנרגיה סולארית מבוססת על מספר מרכיבים שהמשמעותיים שבהם עבור ציבור הצרכנים הם עלות גבוהה של מחירי הנפט הבאים לידי ביטוי בהוצאות גדלות והולכות של בתי אב עבור חשמל, וסובסידיות נדיבות של המערכת הממשלית, כולל בתחום המוניציפאלי. ישראל היא מדינה אידיאלית להחדרת אנרגיה סולארית, בשל המספר הגבוה של ימי שמש במשך שנה.powered by: mipotech