חברות שחרתו על דגלן ערכים אתיים ומקצועיים מצליחות יותר

במחקר התברר, כי מספר לא מבוטל של מנהלים אינו רואה קשר ישיר בין ערכי החברה לבין הצלחתה העסקית, כנראה בגלל הקושי למדוד את החזר ההשקעה בגין הטמעת ערכים בארגון

מחקר שנערך על ידי מכון Aspen וחברת הייעוץ Booz-Allen-Hamilton מצא, כי תאגידים שהציבו בראש סולם העדיפויות שלהם ערכים אנושיים ומקצועיים ברורים, הגיעו להישגים גבוהים יותר בתחום העסקי מאשר חברות שלא כללו ערכים כאלה בחזון הכתוב שלהן. למרות זאת התברר במסגרת המחקר, כי מספר לא מבוטל של מנהלים אינו רואה קשר ישיר בין ערכי החברה לבין הצלחתה העסקית - כנראה בגלל הקושי למדוד את החזר ההשקעה בגין הטמעת ערכים בארגון  Return on Values) ). במחקר השתתפו 365 מנהלים בכירים של חברות ממדינות רבות, המייצגים מגוון של תעשיות. המחקר מצא עוד כי קוד התנהגות אתי בחברה מהווה אצל 89% מהנסקרים תנאי לקיומו של הארגון. לעומת זאת נמצא כי ערכים עסקיים לא תמיד היו חלק מסדר היום של החברות, כמו ערך החדשנות שרק 60% מהחברות חרתו על דגלן, יזמות 44%, והסתגלות לשינויים 31%. כמו כן התברר כי ל- 98% מהחברות הציבוריות (בורסאיות) שהצליחו עסקית באופן מרשים היה הקוד האתי חלק מהחזון הכתוב של החברה, לעומת 88% של חברות שהצליחו באופן בינוני ופחות מזה, שבחזון החברה לא היה קוד אתי ברור.

התייחסות:  ככל שהארגון גדול יותר, כן רבה החשיבות בכך שכל אחד מהעובדים יהיה מודע לקודים המוסריים שלו. בשנים האחרונות התברר פעם אחר פעם כי תאגידים שהצהירו כלפי חוץ על התנהגות ערכית, אך בפועל התנהלו אחרת, התפרקו בסופו של דבר. התנהגות לא מוסרית מחלחלת בקרב העובדים ובסופו של דבר פועלת כבומרנג. הדוגמאות הבולטות הן נפילתו של תאגיד אנרון, של World.com, ובארץ של רמדיה.powered by: mipotech