ירידה חדה במספר הקיוסקים למגאזינים בצפון אמריקה

האינטרנט ומחשבי הטבלה אחראים לכך במידה רבה (פברואר 2011)

מאז תחילת שנת 2008 נסגרו בצפון אמריקה 18,000 קיוסקים למגאזינים ומספרם הגיע ל 142,000 נקודות למכירת מגאזינים. זאת על פי חברת MAGNET לסקרים. בארה"ב נרשמה ירידה של 11.4 אחוז במספר הקיוסקים למגאזינים, שהגיעו ל 117,000 נקודות מכירה. אחת הסיבות להקטנת מספר הקיוסקים היא כניסתן של חנויות הנוחות לתחום זה, אך אין ספק שהאינטרנט ולאחרונה גם מחשבי הטבלה כמו iPAD המציעים לבעליהם להוריד מגאזינים במחירים נמוכים יותר  ובנוחות של נסיעה ברכבת או השתרעות על הכורסה בבית היא שתרמו ליצירת המצב החדש.

פרשנות העורך: ההערכה היא כי במידה שהמגאזינים ידעו להתאים את עצמם לביקושים המשתנים של קהלי היעד שלהם, לא תיווצר פגיעה של ממש במכירות. אך ברור לכל, כי המגאזינים מוצאים את מקומם על צגי המחשבים והטלפונים החכמים, כאשר הוצאות ההפקה קטנות משמעותית, אך בסופו של יום יפגעו קשות בענפי הדפוס והנייר.powered by: mipotech