אימרה


"אל תטפס על הגבעה לפני שתגיע אליה" - פתגם אנגלי

 powered by: mipotech