הכשרת רופאים מתבצעת בטכנולוגיה וירטואלית חדשה

פציינטים וירטואליים מוצגים בתנוחות האופייניות למחלות שונות (נובמבר 2010)

מכון USC לטכנולוגיה יצירתית מפתח עתה מתקנים היודעים לתרגם תווי פנים אנושיים לדמויות וירטואליות המיועדות לשמש כפציינטים במסגרת הכשרה והעשרה של רופאים. על גבי המסך ניתן לצפות בקצין זוטר בשם סאראקס, המספר על הקושי לספר לרעייתו התקופה הקשה העוברת עליו מאז שחזר מעיראק. הרופאים הצופים בסאראקס מאבחנים כי הוא סובל מהלם קרב, אך סאראקס הוא לא אמיתי, הוא יציר כפיה של תוכנה, המגיב ומתנהג בהתאם לטראומה שתוכנתה עבורו על ידי המנחים של ההעשרה לרופאים. פיתוח התוכנה הייחודית, המייצרת סימולציה ריאליסטית של מצבים רפואיים שונים, התבצעה במשך שנים על ידי פסיכולוגים, מהנדסים ומדענים במכון USC, כאשר כבר בתחילת השנה הקרובה היא תיכנס לשימוש בבתי ספר לרפואה בארה"ב, כמו גם בבתי חולים, ובמרכזים צבאיים.

פרשנות העורך: התוכנה תסייע לרופאים להגיע לדיאגנוזות מדויקות יותר, ובכך להגיע להישגים רפואיים טובים יותר. אך סביר להניח כי התוכנה תוסב בעתיד גם לתחומים כמו זיהוי של התנהגות צרכנים כולל מידת הנכונות שלהם לבצע רכישה, וגם חסמי רכישה.powered by: mipotech