רגולטור בארה"ב (FTC) מעודד רגולציה עצמית

רגולציה עצמית יעילה יותר מאשר רגולציה מטעם המדינה (אוקטובר 2010)

מועצת הסחר הפדראלית בארה"ב (FTC ) מצדדת ברגולציה עצמית של חברות פרסום המתמחות בהצבת מודעות מקוונות. המשמעות היא כי משרדי פרסום אלה ייקחו עליהן את האחריות לשמירה על פרטיותם של הצרכנים. חברת המועצה, ג'ולי בריל, הדגישה כי אין כוונה להחיל תקנות חדשות כבר עתה, אלא ביצירת מסגרת מסודרת לרגולציה עצמית. תחום המודעות המקוונות שייך לקטגוריה שעיקרה זיהוי של התנהגות צרכנית, ומשלוח מודעות ופרסומות המותאמות לפרופיל ההתנהגות של הצרכנים. אחת ההצעות כי משרדי הפרסום תוודא כי  קהלי היעד השונים יקבלו הודעות ברורות וידידותיות בכך פעם שחברות אלה יאספו מידע עליהם.

פרשנות העורך: הניסיון המצטבר מראה כי רגולציה עצמית היא יעילה לא פחות ואולי אף יותר מאשר מהלכי אכיפה של רגולטור ממשלתי. בשנות החמישים של המאה שעברה, חברו כל אולפני ההפקה ההוליבודיים וסיכמו על רגולציה שמרנית, לפיה אין להראות בסרטים זוג הישן במיטה אחת, עליהם לישון בשתי מיטות מופרדות ביניהם. כך גם עד היום קיימת רגולציה עצמית בערוצים המסחריים בארה"ב, האוסרים על השמעת מלים בנות ארבע אותיות, כאשר במקומן נשמע צפצוף. בישראל, כמעט שאין רגולציה עצמית, כאשר האבסורד הבולט ביותר, הוא הרגולציה המוטלת על הערוצים המסחריים על ידי הרשות השנייה לרדיו וטלביזיה, המעסיקה מספר רב של אנשים עם תקציבים הנגזרים מהכנסות הזכיינים. רגולציה עצמית יכולה הייתה להפוך את הרשות השנייה לגוף קטן ויעיל, שאינו מחפש את ההפרות לכאורה השוליות ביותר.powered by: mipotech