מפקדות לשעבר במארינס הקימו בית ספר לטיפוח מנהיגות אצל נשים מנהלות

התכונה שקשה במיוחד לשרש אותה, היא הצורך של נשים להתנצל גם על תקלות שהתרחשו שלא באשמתן

שתי מפקדות לשעבר במארינס הקימו במדינת וירג'יניה את LEAD STAR, בית ספר לאימון נשים מנהלות הצריכות להפגין מנהיגות בקרב העובדים שלהם. היזמיות פיתחו שיטות הדרכה המיועדות לנטרל מה שנתפש על ידי גברים כחולשות אופייניות של נשים, וגורם לנתק ניהולי. מסתבר כי התכונה שקשה במיוחד לשרש אותה, היא הצורך של נשים להתנצל גם על תקלות שהתרחשו שלא באשמתן, מה שנתפש על ידי העובדים שלהן כחולשה. במסגרת הסדנה מודגש במיוחד הצורך של המנהלת לשמש כדוגמא ולדרוש מעצמה יותר ממה שנדרש מהעובדים. הסדנה הבסיסית כוללת התמקדות ב'אדם השלם' הגורסת שמנהיגות צריכה לבוא לידי ביטוי גם במקום העבודה ומחוץ לעבודה. כמו כן הדגשת הצורך לקבל החלטות חד משמעיות בזמן הנכון גם אם רק חלק מהמידע מצוי אצל המנהלת. שכן על פי היזמיות, אנג'י וקורטני, נשים נוטות לקבל החלטות רק כאשר 100% של המידע הנדרש מצוי אצלן.

http://www.leadingfromthefront.com/workshops.htm

התייחסות: מעניין עם תובנות אלה תקפות גם בישראל. שכן נשים ישראליות ששירתו בצה"ל מסגלות לעצמן טכניקות ניהול ומנהיגות.

 

 powered by: mipotech