בקצרה


גלישה של צרכנים בבלוגים  שהוקמו על ידי חברות סחר אלקטרוני מגדילה את היקף הרכישה ב- 6%. זאת מתברר מתוך תוצאות מחקר שנערך על ידי חברת המחקר Comscore.

v     עלייה של 26% ברבעון השני השנה במכירות הקמעונאיות המקוונות בארצות הברית, שהגיעו להיקף של 21.1 מיליארד דולר. יחד עם זאת מהווה היום הסחר האלקטרוני הקמעונאי רק 2.2% מכלל המכירות הקמעונאיות בארצות הברית, אשר הגיעו ברבעון השני השנה להיקף של 941 מיליארד דולר.powered by: mipotech