פער גדל והולך בין ארצות הברית לאירופה בתחום המזון המהונדס גנטית

היקף היצוא האמריקני של תירס גלוטן לאירופה שנאסר ליבאו מגיע ל- 450 מיליון דולר בשנה מעודכן ל 10.5.2005

מדינות האיחוד האירופי אסרו לפני מספר שבועות על יבוא מארצות הברית של תירס גלוטן המשמש למאכל בהמות, בחשד שהוא מהונדס גנטית. מהלך זה עשוי לגרום נזק של מיליוני דולרים רבים ליצרנים האמריקנים, שכן בארצות הברית מותר לשווק מזון מהונדס גנטית בעוד שבאירופה הדבר אסור. היקף היצוא האמריקני של תירס גלוטן לאירופה מגיע ל- 450 מיליון דולר בשנה. צעד זה משקף את הבדלי הגישות המהותיים בתחום ההנדסה הגנטית: בעוד שהגורמים הרגולטוריים האמריקנים מאשרים צריכה של מזון מהונדס גנטית, הרי האירופים אוסרים את השימוש בו.

התייחסות: במידה שהבדלי גישות אלה לא יגושרו, סביר להניח כי בשנים הקרובות נראה מוצרי מזון שונים ומבודלים בשתי היבשות - תופעה הנוגדת את סינדרום 'הכפר הגלובאלי' ועשויה להשפיע על תעשיות בתחום המזון, כולל תעשיות ישראליות, אשר יצטרכו לתת בקטגוריות מזון מסוימות מענה נפרד לאירופה ולארצות הברית.powered by: mipotech