רק 20% ממנהלי חברות יכולים לזהות את העלויות הכרוכות בגיוס לקוח חדש

"הם לא מסוגלים לכמת את התועלת שהלקוחות מביאים להם," אומר מנכ"ל Strativity Group שביצעה את המחקר. מעודכן ל 18.4.2005

סקר שנערך ב-2004 בארצות הברית בקרב 200 מנהלים בכירים מגלה, כי רק כ 20% מהם יכלו לזהות את העלויות לרכישת לקוח חדש ואת ההכנסה הממוצעת המתקבלת מלקוח במשך שנה, וכן להציג את התלונות האופייניות של הלקוחות. "הם לא מסוגלים לכמת את התועלת שהלקוחות מביאים להם," אומר ליאור ארוסי, מנכ"ל  Strativity Group שביצעה את המחקר. ארוסי קובע כי רוב החברות מנהלות קשר שגרתי רופף עם הלקוחות, קשר שלעתים מהווה גם מעמסה, בעוד שעיקר המאמצים של החברה מושקעים באנשי המכירות שלה - אך לא בתחזוקה נכונה של הלקוחות. הסיבה לכך, הוא אומר, היא כי לרוב החברות אין מושג על הפוטנציאל העסקי של לקוחותיהן. כ- 70% מהנשאלים תלו חלק מהקשיים בקשר עם לקוחותיהם בשל חוסר בכלים טכנולוגיים מתאימים לטפל בכך.

התייחסות: קונספט ה- CRM מהווה היום את  התפישה האולטימטיבית של "ניהול קשרי לקוחות", המיושמת באמצעות תוכנה האוספת כל פיסת מידע מכל יחידה שהיא בתוך התאגיד או הרשת הקמעונאית והופכת אותה לחלק מהמאמץ השיווקי של התאגיד. זוהי שיטה המאפשרת לכל עובד במערכת לא רק להבין את תרומתו למאמץ השיווקי, אלא גם ובעיקר להיווכח כיצד מאמציו או מחדליו משפיעים על מאמצי המכירותpowered by: mipotech