בוקסה


"בני אדם מוכנים להשקיע חלק מזמנם כדי שיאהבו אותם. אך הם מוכנים להקדיש את כל זמנם כדי שיקנאו בהם" מארק טווייןpowered by: mipotech