מנועי החיפוש באינטרנט מייצרים את התנועה העיקרית באתרים של סוכנויות


סקר שנערך על ידי חברת JUPITER מראה, כי המקור העיקרי להגעה של צרכנים לאתרים של סוכנויות נסיעות הוא מנועי החיפוש באינטרנט. הסקר מצביע על כך, כי מנועי חיפוש שימשו גם כמקור מרכזי לניתוב צרכנים אל המתקנים הפיסיים של סוכנויות הנסיעות.

 powered by: mipotech