תחזית: בתוך מספר שנים יהיו רבע מהעובדים בארה"ב זמניים

תחזית זו שמשמעותה כמות גדולה של עובדי קבלן מייצגת בעיות רווחה קשות וחוסר יציבות כלכלית (דצמבר 2009)

הירידה באבטלה בארה"ב מייצגת תמונה מטעה, טוען היומון יו.אס.איי טודיי, שכן על פי הערכתו של ג'ף ז'וראס, מנכ"ל חברת כוח האדם המובילה בארה"ב, מנפאור, כרבע מהעובדים בארה"ב ימצאו את עצמם כעובדים זמניים ובמשמעות הישראלית, עובדי קבלן. הסיבה לכך היא חשש של התאגידים לשכור עובדים בשל תחזיות סותרות על רמת הביקושים הצרכניים, כאשר בשלב זה, הם מצמצמים משמעותית את ההוצאות שלהם. ז'וראס, אשר החברה שהוא עומד בראשה, מתמחה בכוח עבודה זמני בעיקר, אומר כי היקף הפעילות שלהם בחודשים האחרונים עלה ב 10-15%. היומון מדווח כי חברת כוח אדם נוספת, נלסון סטאפינג, הודיעה כי היקף הפעילות שלה בחמישה שבועות האחרונים עלה ב 20 אחוז, וכי הוא צופה עלייה של 5 אחוז נוספים בתחילת השנה הבאה.

פרשנות העורך: גידול משמעותי בעובדים זמניים מייצג בעיות רווחה קשות, חוסר יציבות כלכלית של העובדים, ותמהיל לא בריא של כוח העבודה בארה"ב. הבעיות המיידיות של העובדים הזמניים הן הביטוח הרפואי שתקפותו נפסקת מידי פעם בשל חוסר יכולת לעמוד בתשלומי הפרמיה, ובהשפעה שלילית נוספת על תחום הקמעונאות.  powered by: mipotech