מחקר: השימוש במדיה חברתית מאפשר לגולשים להתגבר על עכבות

תרומה משמעותית לתחום החדש של מחקרי שוק איכותיים ההולך ומתפתח (דצמבר 2009)

מחקר חדש שפורסם בימים אלה מראה כי השימוש במדיה החברתית גורם לבני אדם להתגבר על עכבות בשל האנונימיות המאפיינת קשרים אינטרנטיים, וכי עקב כך גדל מספר הצרכנים שהביטחון העצמי שלהם גדל. קבוצת הפרסום יורו, מצאה כי 31.5 אחוז מהמשתמשים במדיה החברתית בארה"ב, חשים כי הם יכולים לבצע פעולות שבעבר חששו לעשות אותן, כמו עימות ישיר עם מותגים. במקביל מראה דו"ח המחקר כי כמחצית מהמשתתפים במחקר חשים כי תקשורת מקוונת עם קמעונאים קלה יותר מאשר תקשורת פנים אל פנים עם נציגי מכירות בחנויות פיסיות.

פרשנות העורך: האנונימיות ממנה נהנים הגולשים באתרי המדיה החברתית, מאפשרת להם לחשוף מרכיבי אופי שבתקשורת בינאישית פיסית, הם העדיפו להסתירם. לעובדה זו יש תרומה משמעותית לתחום החדש של מחקרי שוק ההולך ומתפתח, שעיקרו ניתוח התייחסויות של גולשים במסגרת בלוגים ואתרים חברתיים. תחום זה, יהפוך בעתיד לכלי העיקרי במחקרי שוק, שכן, יתרונו הגדול הוא בכך שהתוצאות מתקבלות כמעט בזמן אמיתי, והן אותנטיות ומציגות את הגישות האמיתיות של הצרכנים.

 

 powered by: mipotech