היכולת למדוד במשולב תוצאות כמותיות ואיכותיות של פעילות שיווקית הוא המפתח להצלחה


 

מחקר שנערך בין 213 מנהלי שיווק על ידי המגאזין REVERIES מראה כי רובם ככולם אינם מסוגלים למדוד במשולב את התוצאות הכמותיות והאיכותיות של הפעולות השיווקיות שבוצעו על ידם. ממצאים אלה משמשים בסיס למאמר שהתפרסם על ידי חברת הייעוץ השיווקי HARVEST, הקובע כי מדידת תוצאות של פעילות שיווקית הנהוגה על ידי תאגידים  מציגה בדרך כלל רק צד אחד של המשוואה – או את התוצאות הכמותיות, או את האיכותיות. אך לעולם לא אין היא מציגה תוצאה המייצגת את השילוב של שתיהן. המאמר מציין כי מומחי שיווק זיהו זה מכבר כי אחד המאפיינים של תאגידים מצליחים הוא שאינם מתרכזים רק במרכיב הטכנולוגי של הפעילות שלהם אלא רואים ערך מרכזי בשילוב של כל יחידות התאגיד בתהליך קבלת ההחלטות האסטרטגיות שלהם.

 

מנהלים נוטים להתמקד בהצדקת המהלכים שהובילו

 לתוצאות מאכזבות

 

 אחת התופעות המהוות חסם לפריצות דרך שיווקיות היא, כאשר מנהלים חשים מאויימים כשמוצגות בפניהם תוצאות בעייתיות של הפעילות העסקית של התאגיד. הם נוטים להתמודד עם הנתונים בכך שהם מתמקדים בהצדקת המהלכים שהובילו לתוצאות אלה וטוענים לא אחת כי בתנאים שהיו בעת קבלת ההחלטות לא היתה כל אפשרות אחרת להגיע לתוצאות טובות יותר. כותבי המאמר קובעים כי יהיו אשר יהיו התוצאות, תפקיד המנהל הוא ללמוד את הסיבות שיצרו את התוצאות המאכזבות ולהשתמש בהן כפלטפורמה מתקנת ליישומן בפעילות העתידית של החברה. הם קובעים עוד כי היצמדות לתוצאות כמותיות של מהלכים עסקיים, בלי להשקיע מאמץ במדידת הערכים של המותג כפי שהם נתפשים בעיני הצרכנים, עלולה לגרום בסופו של דבר לכשל עסקי של התאגיד. המרכיב החשוב ביותר במהלך העסקים של התאגיד הוא המאמץ המושקע בחדשנות. זו צריכה לבוא לידי ביטוי בכל המרקם התרבותי של החברה, כאשר חדשנות אינה רק פיתוח טכנולוגי כזה או אחר -  אלא גם פיתוח של מודלים שיווקיים חדשים, שיטות מימון ומכירה, היערכות לוגיסטית ייחודית ויצירת קשר מתמשך ואמיתי עם הקהילה.

התייחסות:. קיימים מודלים לא מעטים למדידה של פעולות שיווקיות, אך עדיין לא נכלל בהם המרכיב המרכזי, הלא הוא הגורם האנושי בתהליך קבלת ההחלטות. יחד עם זאת מקובלת הדעה כי קל לנתח מהלכים שנכשלו יותר מאשר מהלכים שהצליחו

 powered by: mipotech