'מבחן תחרות' חוסם השתלטות של רשתות סופרמרקט בבריטניה

המבחן אמור ליצור את האיזון הדרוש בין רשתות שונות, כדי שלא להעניק לאחת מהן, יתרון מיקומי (אוק' 2009)

הוועדה הבריטית לתחרות (CC) הציגה לפני מספר חודשים את 'מבחן התחרות' אשר במידה שתוצאותיו יצדיקו זאת, תוכל הוועדה למנוע פיתוח או הקמה של סופרמרקטים באזור שבו הרשת היא בעלת השפעה רבה מידי. הוועדה בוחנת עתה תכניות להקמת חנויות סופרמרקט חדשות, כדי להחליט אם להעביר אותן את 'מבחן התחרות', שעל פיו ייקבעו התנאים והמגבלות להקמה של חנויות אלה. הוועדה הודיעה כי היא צופה שהמבחן ייצור את האיזון הדרוש בין רשתות שונות, כדי שלא להעניק לאחת מהן, יתרון מיקומי, אשר עבור הרשת האחרת יהיה בבחינת חיסרון. רשת הסופרמרקטים טסקו, הגדולה ביותר בבריטניה, מתנגדת לעצם רעיון המבחן, והיא מתכוונת לערער על כך, מאחר שהחלטות לחסום הקמה של חנויות חדשות, ייצור איזון מלאכותי, ועלול למנוע מהלקוחות הנאמנים של טסקו ליהנות מיתרונותיה.

פרשנות העורך: גישה מוגזמת העומדת בניגוד לתחרות החופשית, לחדשנות הטבועה ברשת מסויימת, ועשויה להעניק יתרון, לרשתות שאינן מצליחות לשפר את השירות ללקוח. יחד עם זאת, כאשר רשת מסויימת הופכת להיות מונופול באזור מסוים, יש היגיון, בהגבלת מספר החנויות שהיא יכולה להקים באזור. אקט שיפוטי כזה, הוא לגיטימי רק במצבים קיצוניים.powered by: mipotech