תקנות חדשות בארה"ב יצמצמו השימוש בכרטיסי אשראי

החל בחודש פברואר בשנה הבאה ייכנסו לתוקף בארה"ב תקנות חדשות שמטרתן למנוע התפתחות של 'חגיגה' חדשה של כרטיסי האשראי (ספט. 2009)

נראה כי הממשל האמריקני, קיבל החלטה אסטרטגית לרסן את חינגת הקניות של הצרכן. החל בחודש פברואר בשנה הבאה ייכנסו לתוקף בארה"ב תקנות חדשות שמטרתן למנוע התפתחות של 'חגיגה' חדשה של כרטיסי האשראי. החוק, אמנם מעניק לחברות האשראי גמישות רבה בנושא הרבית, אך גם מחייב אותן בשורה של תקנות שלא יאפשרו למחזיק הכרטיס להיכנס לסחרורים כספיים. אחת הסיבות למשבר האשראי שהחל בארה"ב וגרר את העולם כולו למיתון, הוא החוב הענק של מחזיקי כרטיסים שהגיע כמעט לטריליון דולר. חברות האשראי הפעילו את כל ארסנל שיטות המכירה שברשותם כדי לשכנע צרכנים לקבל אשראי שהוא מעבר ליכולות ההחזר שלהם ותרמו בכך לבור האשראי העמוק שנוצר. גם בישראל, היו זמנים שבנקים שכנעו לקוחות לקחת הלוואות בסכומים גדולים, שגרמו בתקופות קשות יותר, להסתבכויות כלכליות של רבים מהם. במידה שסדרת תקנות זו אכן תיושם, הרי שבטווח הקצר יותר, המכירות הקמעוניות עדיין יהיו מצומצמות יותר, אך לטווח ארוך עשויה לצמוח מכך כלכלה בריאה יותר.

כך, לא תוכל חברת כרטיסי אשראי מסויימת, להעלות את הרבית למחזיק כרטיס, בגלל שהוא מפגר בתשלומים לחברת כרטיסי אשראי אחרת. חברת כרטיסי אשראי לא תורשה להעלות את הרבית בשל פיגור בתשלומים, לפני שיעברו 60 יום מהמועד המוסכם לתשלום החודשי. אך גם אם מחזיק הכרטיס חוייב על פי דין, בריבית גבוהה יותר, הרי במידה שיעמוד בתשלומים כסדרם במשך ששה חודשים רצופים, חברת האשראי תיאלץ להורדי את הרבית לרמתה הקודמת. חברת כרטיסי האשראי תצטרך לקבל אישור של המחזיק בכרטיס לפני שתאפשר לו לחרוג ממסגרת האשראי תמורת עמלה נוספת. צעירים שטרם מלאו להם 21 לא יוכלו לקבל כרטיס אשראי בלי חתימה נוספת של אדם מבוגר יותר.

פרשנות העורך:אחת הסיבות למשבר האשראי שהחל בארה"ב וגרר את העולם כולו למיתון, הוא החוב הענק של מחזיקי כרטיסים שהגיע קרוב לטריליון דולר. חברות האשראי כמעט והכריחו צרכנים לקבל אשראי שהוא מעבר ליכולות שלהם, ברביות גבוהות, ותרמו בכך לסחרור שנוצר. גם בישראל, היו זמנים שבנקים שכנעו לקוחות לקחת הלוואות בסכומים גדולים, שגרמו בתקופות קשות יותר, להסתבכות כלכלית של רבים מהם. במידה שסדרת תקנות זו אכן תיושם, הרי שבטווח הקצר יותר, המכירות הקמעוניות עדיין יהיו מצומצמות יותר, מה שיאיט את קצב היציאה מהמיתוןpowered by: mipotech