שדרוג המותג טלביזיה חינוכית

החזרתו של ערוץ "הטלוויזיה החינוכית הישראלית" כערוץ מוביל בחברה הישראלית, אשר יקדם תהליכי למידה, הקניית ערכים, אהבת הזולת וחינוך לאזרחות טובה יותר.powered by: mipotech