ירידה משמעותית גלובאלית בצריכת חדשות בכל סוגי המדיה

סיבה אפשרית - תופעה סוציו-דמוגרפית חדשה, של הדור הצעיר שמאס בבשורות האיוב והסנסציות, לעתים המנופחות של המדיה ומעדיף לצרוך תכנים תרבותיים וחברתיים. (מאי 2009)



powered by: mipotech