התסכולים העיקריים של לקוח/ה ברשת סופרמרקטים


1.      תור מתארך בקופות

2.      מוצרים האמורים להיות על המדף ונעדרים ממנו משום מה

3.      קושי לאתר בחנות עובדים שיהיו זמינים למידע

4.      העדר תווי מחיר ברורים על המדף ועל גבי המוצרים

5.      חוסר ידע של עובדים, המתקשים להצביע על המדף בו יימצא המוצר אותו מחפש הלקוח

 powered by: mipotech