מחקר: אין קשר בין שילוט חוצות דיגיטאלי לתאונות דרכים

מתברר כי היקף תאונות הדרכים באזורים צפופי שילוט דיגיטאלי אינו גבוה יותר מאשר באזורים שאין בהם שילוט דיגיטאלי. (מאי 2009)

מחקר שנערך על ידי חברת Tantala Associates מראה כי אין קשר בין שילוט  חוצות דיגיטאלי לבין תאונות דרכים. מתברר כי היקף תאונות הדרכים באזורים צפופי שילוט דיגיטאלי אינו גבוה יותר מאשר באזורים שאין בהם שילוט דיגיטאלי, וכי בפועל הוא אף נמוך יותר. המחקר התמקד בניתוח נתונים על תנועת מכונית במשך חמש שנים באזור רוצ'סטר שבמדינת מינסוטה. מנכ"ל התאחדות שילוט חוצות בארה"ב אמר כי תוצאות המחקר הם עדות לערך של כלי פרסום זה הן למפרסמים והן לצרכנים הנהנים גם משירותי מידע לציבור המוצגים מפעם לפעם בשלטים דיגיטאליים. תוצאות מחקר זה, תומכות במחקר קודם שנערך עבור אזור קויאהוגה במדינה אוהיו, בשנת 2007, שמצא כי אין כל הבדל בדפוסי התנהגות הדרך של נהגים באזורים בהם יש שילוט דיגיטאלי, לבין אזורים שאין בהם שילוט כזה.

פרשנות העורך: בישראל יש עדיין וויכוח אם ניתן להתיר שילוט חוצות בדרכים בינעירוניות מאחר ששלטים כלשהם מסיטים את תשומת ליבו של הנהג מהכביש. צריך לזכור כי הנהג הישראלי, כמו עמיתיו בארה"ב ובמקומות אחרים בעולם, כבר אינו מתרגש משילוט, שאינו אמור להשפיע על תשומת ליבו יותר מאשר נוף אנושי או פיסי מרהיב. זאת לעומת, השימוש בטלפון הסלולארי בזמן נהיגה, המנקז ממנו משאבי תשומת לב, ואחראי לחלק מתאונות הדרכים. על כן, דווקא עתה בזמן מיתון, כאשר עסקים גדולים כקטנים עוסקים בהישרדות, כדאי להעלות פעם נוספת את הרעיון לשילוט חוצות בינעירוני.powered by: mipotech