מחקר: סטודנטים ל MBA מציעים לשנות תכניות לימודים למנהלים העתידיים

רוב רובם של הסטודנטים אינם משוכנעים כי הלימודים מכינים אותם לאתגרים של הפוסט מיתוןמשבר. רק 24% מהמשתתפים במחקר, אמרו כי תכניות הלימודים הנוכחיות יסייעו להם לקבל החלטות עסקיות נכונות (מרץ 2009)

בעוד ראשי החברות מתחבטים כיצד להתמודד עם המיתון הכבד, מציעים ראשי החברות העתידיים, סטודנטים ל MBA, לשנות את תכנית הלימודים ולהתאימה לצפוי לבוגריה כאשר ייקחו את ההגה לידיהם. מחקר שנערך על ידי המכון ללימודי עסקים באספן, קולורדו, בקרב סטודנטים ל MBA תחת הכותרת: "מנהיגים חדשים, תפישות חדשות" מצא כי רובם ככולם אינם משוכנעים כי הלימודים מכינים אותם לאתגרים העתידיים. רוב רובם של הסטודנטים, 90 אחוז, אמרו כי התמקדות של המנהלים בטווח הקצר, במקום בטווח הארוך, גרמה במידה רבה למשבר הנוכחי. רק 24% מהמשתתפים במחקר, אמרו כי תכניות הלימודים הנוכחיות יסייעו להם לקבל החלטות עסקיות נכונות, בעוד שהרוב סבורים כי על בתי הספר למנהל עסקים להציג בפניהם מודלים עסקיים אחרים בעיקר כאלה המיועדים לטווח הארוך. המחקר מראה עוד כי רואים בשירותי הבריאות, רמת מערכת החינוך הציבורי ומקורות אנרגיה אלטרנטיביים נושאים חשובים ביותר שכל מנכ"ל צריך להתמודד איתם. הם טענו כי תכניות הלימוד ל MBA כמעט שאינן מתמודדות עם נושאים אלה. הסקר נערך בחודשים האחרונים של שנת 2008, והשתתפו ב 1,850 סטודנטים ל MBA, המייצגים כ 80% מכל בתי הספר לעסקים בארה"ב.

פרשנות העורך: תכניות ה MBA בארה"ב משתנות מידי מספר שנים, לעתים בלחץ של הסטודנטים, ולעתים בשל שינויים משמעותיים המתרחשים בסביבה השיווקית. אין ספק כי בפני מנהלי התאגידים עומדת כיום משימת הישרדות לא פשוטה, כאשר אלה שיצליחו בכך, יצטרכו לאמץ מתודות ניהול שונות, כמו הערכה מחודשת של הביטוי 'סיכון מחושב', לקיחת אחריות גדולה יותר לחברה ולסביבה, אך בראש ובראשונה, יכולת לנווט  את עסקיהם באופן מוצלח יותר.powered by: mipotech