הסיכוי לאישור הלוואה לעסק קטן עולה ככל שהבנק קטן יותר


סקר שנעשה בארה"ב ואשר פורסם על ידי ה- FEDERAL RESERVE מראה, כי עסקים קטנים התקשו לקבל הלוואות עסקיות באותם אזורים בהם פעלו בנקים גדולים. זאת כאשר באזורים בהם פעלו מספר בנקים קטנים, ללא נוכחות של בנקים גדולים, היה מספר ההלוואות שאושר לעסקים קטנים גדול ב- 25%. הסיבה לכך, על פי ממצאי הסקר, היא כי בעל עסק קטן יכול ליצור מערכת יחסים אישית עם ממלאי תפקידים בבנק קטן, בעוד שבבנק גדול הוא אנונימי וההחלטה לאשר או לדחות בקשה להלוואה נעשית אך ורק לפי מודלים סטטיסטיים מובנים.

 powered by: mipotech