פילוח מנויים של מגאזינים בגישה של "אחד על אחד" מגדיל מכירות של מוצרים


פילוח מנויים של מגאזינים בגישה של "אחד על אחד" מגדיל מכירות של מוצרים

 

שיווק מפולח באמצעות מגאזינים תוכנן ובוצע בהצלחה על ידי מנהל מותג בחברת אבסולוט וודקה. המודעות פורסמו רק באותם עותקים של מנויים בגילאי 21-29, שהוגדרו כקהל היעד של מסע הפרסום. הסיבה העיקרית לפילוח המדוקדק היא, כי בארה"ב אסור לפרסם משקאות אלכוהוליים במדיה המגיעה לצרכנים מתחת לגיל 21. מגאזין הספורט המודפס של ESPN מציע ליצרני משקאות אלכוהוליים את האפשרות להגיע עם המודעות לקהלי יעד שאחד הפרמטרים שלהם הוא תאריך הלידה של המנויים. גם המגאזין של חברת המדיה Time Warner מציע למפרסמים אפשרויות פילוח מגוונת המבוססות על מפקד האוכלוסין בארה"ב ועל סוכנויות פרטיות המעריכות את היכולת הכספית של כל אחד מהמנויים על פי ניתוח של הקרדיט שלו בבנקים, חברות כרטיסי אשראי ורשתות קמעונאיות.

התייחסות: מאחר שתחום המגאזינים בארה"ב נמצא בתהליך גידול מתמיד, מייצגת יכולת הפילוח בגישה של "אחד על אחד" אפשרויות לגידול משמעותי נוסף בהכנסות. בישראל "מגאזיני נישה" מייצגים קהלי יעד מצומצמים, ודווקא בשל כך נראה כי במידה שיעמדו לרשות המפרסמים נתונים מדוייקים של קהלי היעד לפי גיל, מצב סוציו-אקונומי ואורח חיים, הרי שיוכלו לשפר את הכנסותיהם.powered by: mipotech