בוקסה


"יזם אינו יכול לעזוב את העסק שלו אפילו לדקה אחת. ביום הוא צריך לחשוב עליו ובלילה לחלום עליו" הנרי פורדpowered by: mipotech