נוצר פתח להשקעה של חברות זרות במכרות


נוצר פתח להשקעה של חברות זרות במכרות

נחושת וזהב בפיליפינים

 

בית המשפט העליון של הפיליפינים קבע לפני מספר שבועות כי ניתן לאפשר לחברות זרות להפעיל שם מכרות. זאת בניגוד להחלטה שהתקבלה רק לפני כשנה, ואשר אסרה על חברות זרות להיות מעורבות בפעילות כזו. להחלטה האחרונה תהיה השפעה רבה על היקף ההשקעות בפיליפינים, שכן איי הפיליפינים יושבים על מה שמכונה "טבעת האש" שהוא מבנה גיאולוגי המקיף את האוקיינוס השקט והמייצג כמויות גדולות של מחצבי נחושת, זהב ומינרלים אחרים.  בעבר עשו חברות אמריקניות "קופה גדולה" במכרות בפיליפינים, אך מאז שנת 1980 גרם חוסר היציבות שם לנטישה של החברות הזרות, מה שכמעט חיסל ענף שבשנות השמונים הגיע ל-20% מהיקף הייצוא של הפיליפינים וירד להיקף כמעט מבוטל של 1.7% כיום.

התייחסות: הזדמנות עסקית.powered by: mipotech