מיליוני מקומות עבודה יעברו מארצות מפותחות להודו, סין ואף לצ'כיה


חברת המחקר FORRESTER מעריכה, כי בין שלושה לחמישה מיליון מקומות עבודה בארה"ב יועברו למדינות כמו הודו, סין ואף צ'כיה בעשר השנים הקרובות. היכולות הטכנולוגיות בארצות אלה, ותהליך הכשרת עובדים מיומנים בעלויות שכר נמוכות, הופכים לאיום של ממש על מצב התעסוקה בארצות המפותחות. ההערכה היא כי תהליך זה, כאשר יגיע למסה הקריטית שלו, יגרום לירידה ממשית ברמת החיים של המעמד הבינוני בארצות המערב, שכן השכר בהן יצטרך לרדת כדי שניתן יהיה לשמור על מקומות העבודה, לבל יתנקזו לארצות המתפתחות.

התייחסות: בישראל כבר נראים ניצנים של תופעה זו, בין היתר כאשר חברות היי טק החלו להעסיק עובדים מיומנים בעיקר בהודו. ישראל חשופה לכך במיוחד, שכן כלכלתה מבוססת במידה גדולה יותר על יכולות הפיתוח של עובדים מיומנים.powered by: mipotech