פיתוח חדש לאיטום אריזות מפילם גמיש מפחית


פיתוח חדש לאיטום אריזות  עשויות מפילם גמיש יפחיתו את כמות החומר הדרושה לייצור השקית ויאריכו את חיי המדף של המוצרים הארוזים בהם. הפיתוח החדש נועד לסייע ליצרני המזון להוריד מעליהם את הלחץ הכבד שגורמי ממשל וסביבה מפעילים עליהם כדי לצמצם את נפח והיקף הפסולת במזבלות. בדיקות שנערכו במסגרת התכנית לטיפול באשפה (WRAP) העלו כי איטום של אריזות עשויות מפילם גמיש באמצעות חום מאפשרות לצמצם את כמות החומר הדרושה לייצור אריזות אלה בכ 10%. הבדיקות העלו עוד כי "תפר" מולחם ברוחב של מילימטר אחד יכולים להאריך את חיי המדף של סלט הנתון באריזה ב 5-8 ימים. צוות המחקר של WRAP קובע כי הארכת חיי המדף של סוגי מזון שונים מסייעת גם לצמצום היקף האשפה המושלכת, שכן חלק משמעותי, כשליש מהאריזות המושלכות הן של מזון שפג תוקפו או שהתקלקל ושלא הגיע לשולחן האוכל של הצרכן.powered by: mipotech