תוויות


רשת TESCO הבריטית הודיעה בימים אלה כי היא הראשונה בעולם שתאפשר ללקוחות לבחור את מוצרי המזון שלהם על בסיס כמות הפחמן שהם הדיפו לאטמוספרה. יישום התכנית הקרויה "תווית הפחמן" יימשך חמש שנים ועלותה תגיע ל 500 מיליון ליש"ט. הקונספט הוא מהפכני ובמסגרתו יוצגו על גבי התוויות של האריזות נתונים על כמות הפחמן שהשתחררה לחלל האטמוספרה בזמן הייצור של כל אחד מ 70,000 פריטי המזון הנמכרים על ידי הרשת, וכן את כמויות הפחמן שהשתחררו בעת ההובלה והצריכה של המזון. תוויות של מוצרי מזון מיובאים באוויר יציגו נוסף לנתונים אלה גם סמל של מטוס, כדי להמחיש את התרומה השלילית שיש בכך לסביבה.powered by: mipotech