נופשים אירופים הנוסעים לבריטניה מחליפים את המכוניות שלהם עם נופשים בריטיים הנוסעים לאירופה

כך יוכלו האירופאים לנהוג במכונית עם ההגה בצד הנכון בבריטניה, והבריטים עם ההגה המתאים באירופה.

נופשים בריטים רבים מודעים לחיסכון ולנוחות שבהחלפת דירות עם נופשים ממדינות אחרות. עתה חברת GoGo Britain שדרגה קונספט זה גם בתחום כלי הרכב, ומאפשרת לבעלי מכוניות מבלגיה, צרפת והולנד, שההגה שלהם הוא בצד שמאל, להחליף באחד מהיעדים בבריטניה את הרכב שלהם עם מכונית השייכת לבריטים הנוסעים לנפוש באירופה, שההגה שלהם בצד ימין. כך יוכלו האירופאים לנהוג במכונית עם ההגה המתאים בבריטניה, והבריטים עם ההגה המתאים באירופה. כדי להבטיח שההחלפה אכן תתבצע מתחייבים הנרשמים באתר של GoGo Britain לאשרר את ההזמנה 48 שעות לפני מועד ההחלפה. אין צורך להדגיש כי הנהיגה בצד שמאל של הכביש עם הגה שמאלי היא בעייתית ואף מסוכנת, כמו כמובן הנהיגה בצד ימין של הכביש עם הגה ימני.

התייחסות: הקשר התחבורתי המהיר בין אירופה לבריטניה באמצעות המנהרה מאפשר לנוסעים רבים לנוע במכוניות שלהם מהיבשת הנוהגת בצד ימין, לאי הבריטי הנוהג בצד שמאל. יחד עם זאת, לפיתרון זה יש מגבלות – לא כל אחד מעוניין שאנשים זרים ינהגו במכוניתו, וגם התיאום והמפגש בין הצדדים הם פתח לקובלנות וקונפליקטים.  



powered by: mipotech