בוקסה


"חנופה היא כמו גומי לעיסה – צריך ליהנות ממנה ולהיזהר שלא לבלוע אותה"  האנק קטצ'אם – קריקטוריסט

 powered by: mipotech