בלוגים - לאן נעלם החיריק?

יוחזר החיריק למקומו לאלתר ויושב כבודו האבוד!

לאן נעלם החיריק?

יוחזר החיריק למקומו לאלתר ויושב כבודו האבוד!

מאת שמחה סיגן

 

כמי שנולד בארץ, אוהב את השפה העברית המתפתחת ונהנה להשתמש בה, התקשיתי שלא להבחין לפני כמה שנים, שבאחת הפרסומות המושרות ששודרו ברדיו נאמרה המילה 'הקלטתי' כאילו האות הראשונה מנוקדת בסגול. חשבתי אז לעצמי, כי היה כאן סוג מקרי  של כשל בפיקוח הלשוני וכי טעויות קורות. אך מאז הבעיה רק הלכה והחמירה. כיום כבר ברור לי, ואני מניח כי גם לרבים מכם, שהחיריק בראשית המילה בבניין 'הפעיל' פשוט נעלם. האות הראשונה במילים כמו 'הֶנחתי', 'הֶדרכתי', 'הֶתחלתי' ועוד רבות אחרות החלה להתנגן בפי צעירים בעיקר כסגול במקום בחיריק המסורתי, התואם את כללי הדקדוק בעברית. בתחילת התהליך שמתי לב לכך בעיקר כאשר בני נוער התראיינו בכלי התקשורת, והגו באופן הכי טבעי מלים כמו 'הֶכחשתי', 'הֶמלצתי' ואחרות באופן שגוי. אך עד מהרה הצטרפו רבים וטובים, למה שנראה בתחילה כמו מזימה קונספירטיבית של צעיר מתוסכל, שלא ממש הסתדר עם כללי ההיגוי והחליט לבנות את השפה על פי הבנתו גם רבים וטובים נוספים. כיום, כמי שנפגש עם אותם צעירים במכללה שבה אני מלמד, נוכחתי לדעת, כי לא רק שהם הוגים באופן קבוע מלים כמו 'הֶדלקתי''  'הֶכנסתי' ו 'הֶרווחתי'  בסגול, אלא שגם חלק מעמיתי המרצים הצעירים יותר יחד עם דוברים רשמיים ואף מספר קרייני רדיו הפכו היגוי שגוי זה למנהג קבוע.

על פי עניות דעתי, ובתחום זה באמת אין לי יומרות, יכולות להיות לכך שתי סיבות. האחת, כתוצאה מהמעבר להקלדה ישירות למחשב, וצמצום משמעותי של כתיבה בעט. שכן, התוכנה המובנית ב 'וורד' מציגה מילה הנכתבת בכתיב מלא כשגיאה. כך שאם נקליד את המילה 'היקלטתי' הרי שמייד יופיע הפס האדום מתחתיה. אך מאחר שיש עדיין רבים, שכותבים בכתיב מלא, הרי שיתכן כי הגיעו למסקנה הגיונית כי אין לבטא את האות הראשונה במילה בהיגוי חיריק, אלא בהיגוי סגול. סיבה אפשרית אחרת, היא כי למרות שברוב המלים שבבניין הפעיל האות הראשונה נכתבת בחיריק, הרי שמלים באותו בניין שהאות השנייה שבהן היא 'ה', 'א', 'ח' או 'ע' נכתבות אכן בסגול. כמו 'הֶחלטתי', 'הֶאשמתי' ו 'הֶעברתי'.   כך או כך, בין אם הסיבה לכך היא אחת מאלה המתוארות כאן, או באמת מזימה קונספירטיבית, אנחנו נשארים עם העובדה, כי החיריק הולך ונעלם מהשפה העברית. אך ישנה גם אפשרות שלישית הזויה לחלוטין. מאחר שבשפה הערבית שולט החיריק, וההיגוי בצירה וסגול כמעט שאינו קיים, האם ייתכן שתופעה זו של העלמת החיריק היא חלק מהסכסוך הישראלי פלשתינאי? סתם....

 

 

powered by: mipotech